JeugdfondsSPORTCULTUUR
=

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Alle kinderen moeten kunnen meedoen
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samenwerken, ontdekken waar ze goed in zijn en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen . Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland betaalt de contributie / het lesgeld en benodigde kleding en/of attributen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om mee te doen. Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland vergoedt de volledige benodigde contributie en eventueel benodigde attributen. Het budget wordt rechtstreeks overgemaakt aan de lokale sport- of cultuuraanbieder en winkel.

Meedoen is gezond
Door te sporten of cul
tuur te beoefenen komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in meedoe voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is meedoen aan een sportieve of culturele activiteit ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd in Nederland.

Het aanmelden van kinderen
Ouder(s)/verzorger(s), kinderen en sport- of cultuuraanbieders kunnen niet rechtstreeks een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur, alleen erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Intermediairs zijn betrokken bij de scholing, opvoeding en begeleiding van kinderen. Een gezin komt in aanmerking wanneer zij onder leven rond het sociaal minimum.

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Jeugdfonds Sport & Cultuur

Contactgegevens

  • De Opslach 61
   8448 GV  Heerenveen
  • T. 0513-630 666
  • E. friesland@jeugdfondssport.nl
  • www.jeugdfondssport.nl/friesland
  • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur
  • ANBI status: ja
  • CBF keurmerk: ja
  • IBAN: NL41RABO0166233358