Over ons

Een plek waar goede doelen zich lokaal kunnen presenteren. Dat was er nog niet! En dat is precies wat de Friese Goede Doelen Wijzer voor goede doelen in Fryslân wil zijn!

Friese Goede Doelen Wijzer is een platform waar goede doelen en weldoeners elkaar kunnen vinden. Online platformen met landelijke goede doelen zijn er in overvloed. De Friese Goede Doelen Wijzer onderscheidt zich in het regionale karakter. Fryslân is een regio die elkaar versterkt en steunt. Op deze Wijzer gaan we uit van ‘de kracht van het lokale’. Dat maakt De Friese Goede Doelen Wijzer anders.

Wat vind je hier?
De Friese Goede Doelen Wijzer is een platform waar goede doelen hun programma over doneren, schenken en nalaten kunnen presenteren. Het is ook een ‘wijzer’ waar vraag en aanbod samen komen. Enerzijds presenteren goede doelen hun programma en voor potentiële donateurs is dit de plek om de goede doelen te vinden. Daarnaast biedt de website algemene informatie over doneren, schenken en nalaten aan goede doelen.

Hoe werkt het?
Friese Goede Doelen kunnen voor een kleine bijdrage per jaar lid worden van het platform. Ieder goed doel krijgt een eigen pagina op de goede doelen wijzer. De pagina mag naar eigen inzicht met inhoud worden gevuld. Vervolgens verwijst de pagina weer terug naar de website van het goede doel. De Friese Goede Doelen Wijzer is dus een platform om gevonden te worden door potentiële donateurs en biedt weldoeners een plek om te zoeken naar het goede doel. Daadwerkelijk donateur worden, giften en donaties verlopen niet via dit platform, maar via de eigen site van het goede doel.

Waarom een ‘wijzer’?

Voor potentiële donateurs
De Friese Goede Doelen Wijzer is een platform dat richting geeft. De Wijzer biedt potentiële donateurs inzicht in de verscheidenheid aan goede doelen en donateursprogramma’s. ‘Je kan je geld maar één keer uitgeven’, dus dat doen mensen het liefst weloverwogen. Dit platform biedt inzicht en geeft weldoeners de mogelijkheid deze keuze weloverwogen te maken, een wijze keuze.

Voor Friese Goede Doelen
Als goed doel heb je ook maar één keer de kans om donateurs aan je te binden. Door de veelheid aan goede doelen is het soms moeilijk de aandacht van de juiste mensen te vangen. De Friese Goede Doelen Wijzer helpt goede doelen een eindje op weg om de aandacht van deze potentiële donateurs te vangen en vervolgens terug te leiden naar de eigen website. In marketing-termen zorgt het platform dus voor conversie en leads naar de eigen website van het goede doel.

Voor wie
Je kunt lid worden van de Friese Goede Doelen Wijzer als jouw goede doel geregistreerd is als een Stichting met een ANBI en/of CBF keurmerk en gevestigd is in Fryslân.

Daarnaast wordt er een apart deel ingericht voor commerciële partijen in de filantropie die goede doelen, donateurs en/of erflaters kunnen ondersteunen. Denk hierbij bijv. aan notariaten en advocatenbureaus vanwege schenken en nalaten, bureaus voor fondsenwerving enz.

Van wie is dit initiatief afkomstig?
De Friese Goede Doelen Wijzer is een initiatief van Wendy van den Daal en Marieke Balk. Beide zijn bij verschillende non-profit organisaties en goede doelen betrokken. Bij goede doelen bleek een behoefte te bestaan om zich regionaal te kunnen presenteren. Dit bleek echter nog niet te bestaan. Vandaar dat wij de handen ineen hebben geslagen om in deze behoefte van goede doelen te voorzien.